Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

27 cüz

Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. İman edenleri ve bu kimselerin zürriyetinden gelip de iman eden kimseleri, hep birlikte cennete koyacağız. Onlardan hiç kimsenin amelinden bir şey de eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yaptığı amellerin karşılığını görecektir. Yoksa Musa’nın ve ahdine...