Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yunus Suresi

Hazreti Musa’nın bu duasını çokça tekrar edelim. Ya Rabbi, onların, o teröristlerin, onlara yardım ve yataklık edenlerin hepsini kahr eyle! Mal varlıklarını sil süpür. Onları ele ayağa muhtaç et! Kalplerini kaskatı yap ki, elem verici azabı görünceye kadar da iman etmesinler! Âmin! Not: defalarca uyarılmış, nasihat edilmiş, süre tanınmış ve...
1. Nimete sevinenler. Bu grupta olanlar nimetin kimden geldiğine bakmaksızın sadece nimete sevinirler. Nimeti veren Allahı hatırlamaz, sadece nimete sahip oldukları için sevinirler. 2. Nimetin Allahtan geldiğini bilerek sevinenler. Bunlar nimeti verenin Allah olduğunu bilir. Nimetin Allahtan geldiğini bilerek nimete sevinirler. 3. Allahın nimet vermesinden dolayı Allah ile sevinenler. Bunlar...