Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Çeviriler

Abdülmecid Zindani – Orucun Hüküm ve Hikmetleri Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvalı olursunuz. (Bakara, 183) Bu eserde insanların Ramazan ayında nasıl ibadetlere yöneldiklerinden ve birçok büyük günahtan nasıl uzaklaştıklarından bahsettik ki işte bu, değerli ve...
Ayşe Abdülmecit Zindani – Şeytanın, Bedensel ve Psikolojik Hastalıklar Yoluyla İnsana Musallat Olması Allah Teâlâ insanı ise topraktan yarattı. Ona halifelik (yöneticilik) makamı verdi. Onu ilimle müşerref kıldı. Ona, arzu ve istek (şehvet) verdi. Onu akıl ile diğer canlılardan ayırdı. İblis, insanın bu üstünlüğünü ve ilahî ikrama mazhar olduğunu öğrenince...
Hüseyin Gabbaş – Barış ve Esenlik Peygamberi – Hz. Muhammed’in Hayatını Yeniden Okumak Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) davetin başladığı ilk günden beri kardeşlik ruhunu yaymaya çalışmasıMüslümanların manevi binasınınsağlamlaşmasında çok büyük etki oluşturdu. Zira müminler, izzetlerinin Allah’ın ve resulünün izzetiyle bağlantılı olduğunun idrakine varmışlardı. İzzetin tamamı Allah’ındır, Resulünündür ve...
Mahmud Abdulhalim – Müslüman Kardeşler Tarihe Yön Veren Olaylar – Kurucu Lider Dönemi (2.Cilt) Üstad Mahmud Abdulhalim bu cemaate katılan, yaşayan ve gölgesinde mücadele veren, otuzlu yıllardan beri olaylara şahitlik eden ilk liderlerdendir. Allah da onu iyi bir hafıza ve güçlü bir zihinle ödüllendirdi. Ona, Allah düşmanlarını, art niyetlileri ve...
Said Havva – Çağın Gerisinde Kalmamak İçin 1 – Farz Bilinci İslam dini Allah’ın yardımıyla yeryüzünde devam edecektir. Ancak Müslümanlar bazen gaflet ve unutkanlık içerisinde olabilir. Bazen de cehalet her tarafı kuşatabilir. Ayrıca her asrın kendisine göre özel şartları vardır. Her asırda yeni bir anlayış ve yeni bir çalışma metodu...
Said Havva – Çağın Gerisinde Kalmamak İçin 3 – Adabı Muaşeret ve Görgü Kuralları Elinizdeki bu risalemi, zayıfladığını ya da yeniden hatırlatılması gereğini duyduğum veyahut üzerinde yoğunlaşmam gerektiğine dair tecrübe edindiğim bazı ahlaki konulara ayırdım. Bundan dolayı bu risalede güzel hasletlerden, görgü kurallarından, faziletli davranışlardan ve davetle ilgili adaplardan bahsettim....
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Prof. Dr. Yusuf El Karadavi Köy ve Mektep Çocuğu – 1 Allah’ın takdiri benim için ne olduysa onu yaşadım. Ben kendim bir şey yapmadım. Ben şuna inanıyorum: Allah Teâlâ’nın benim için seçtiği hayat, –şayet böyle bir imkânım olsaydı- benim kendim için seçeceğim hayattan daha...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Köy ve Mektep Çocuğu – 2 Allah’ın takdiri benim için ne olduysa onu yaşadım. Ben kendim bir şey yapmadım. Ben şuna inanıyorum: Allah Teâlâ’nın benim için seçtiği hayat, –şayet böyle bir imkânım olsaydı- benim kendim için seçeceğim hayattan daha hayırlıdır. Şu an geldiğim durumdan...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Tekfirde Aşırılık Hasan El-Benna’nın metodu yumuşaklık ve itidalli olma ile diğerlerinden ayrılıyordu. Bu iki ilkeye göre öğrencilerini ve dava arkadaşlarını eğitmişti. Bu şekilde bir metodu takip etmelerinin sebebi de; Mısır’da İslami hareketlerden bazılarının diğer bazı İslami hareketleri tekfir edecek kadar ileri gitmeleriydi. Bunu gören...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 1 – Allah’a Davet Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 2 – Davet Ettiğimiz İslam Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 3 – Rabbanilik Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için kitap formatında...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 4 – İslam’da Manevi Hayat Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 5 – İslam’a Göre İnsanın Değeri ve Var Oluşunun Amacı Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri...
Prof. Dr. Yusuf El Karadavi – Konferans Serisi 6 – İslam’da Güvenlik Mefhumu Kıymetli okurlarımız Prof. Dr. Yusuf Karadavî hocamızın konferans serisi olarak yayınladığımız bu seti okurken aşağıdaki hususları hatırlatmak isteriz. 1. Bu seri farklı yerlerde yapılan konferans konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. 2. Bu seri müstakil bir telif olmadığı için...
12