Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Müddessir Suresi

Peygamber efendimize gelen bu emir önemlidir. Dinimiz tebliğ dinidir. Uyarma ve sakındırma, nasihat ve tavsiye dinidir. Bir taraftan temsil diğer taraftan da tebliğ dinidir. Peygamber efendimiz iyi bir davetçi ve tebliğciydi. Peygamber efendimize tebliğ görevi kırk yaşından itibaren verildi. Peygamber efendimiz de değişik yerlere gönderdiği tebliğcilerde liyakatı esas tutmuştur. Cafer,...
Öğüt, nasihat, Kuran aslan gibidir. Bundan ancak aslandan kaçanlar uzaklaşır. Hakikat olan yerde batıl duramaz. Aslan olan yerde yabani eşekler otlanamaz. Kuran okunan, anlatılan, yaşanan ve bulunan ortamda yabani eşek karakterli insanlar da duramaz. Ey Kuran okuyucuları aslan gibi durun! Murat Padak