Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Münafikun Suresi

İslam toplumunda yer almak isteyen ama müslümanlaşmak istemeyen kimselere münafık denir. Münafık iki inanç arasında kalan kişidir. Mümin olmadığı gibi kafir gibi de yaşamaz. Kâfir gibi düşünür ama müslüman gibi de yaşamaya çalışır. Kafirlerin ortamında kafirliğini açıklar, müslümanların yanında ise müslüman gibi abdest alır, namaz kılar, infak eder. İmanı zayıf...
O gün ne yaptılarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Kendilerini şehrin, ülkenin ve devletin sahibi olarak görüyorlar. Kendilerini elit ve aydın, halkı ise ezik ve zavallı görüyorlar. Sırf fakir olduğu için pazar fiyatlarının düşmesi için akşam pazarını bekleyen halkı bu ülkeye layık görmüyorlar. Ama kendileri (ağzımı bozacağım, kusura bakmayın) pazar fiyatları...