Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

İbrahim Suresi

Etkili din hizmetlerinin başında dini anlatan ve dinleyen kişinin etnik ve yöresel kimliğidir. Eğer ikisi aynı dile sahip değilse etkili bir din anlatımı olmaz. Elbette bu sadece din hizmetleri için geçerli değildir. Toplumun dilini bilmeyen, örfünü bilmeyen, geçmişini bilmeyen bir vali başarılı olamaz. Halk ile direk irtibata geçmeli ve aradaki...