Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Mü’min Suresi

Alacaklı ve verecekli karşılaşacak. Davalı ve davacı karşılaşacak. Hırsız ve mal sahibi karşılaşacak.  Aldatan ve aldatılan karşılaşacak. Haklı ile haksız karşılaşacak. Sınav yapan ile sınava giren karşılaşacak. Amir ile memur karşılaşacak. Sahte mal satan ile bilmeden onu alan kişi de karşılaşacak. Karı ve koca, çoluk çocuk herkes karşılaşacak. Hakim ile...
Kılavuzu karga olanın burnu pislikten geçilmez. Size; “iyi biriyim” diyen her kişi iyi değildir. Sizin iyiliğinizi düşündüğünü iddia eden her kişi iyiliğinizi düşünmüyor olabilir. Dikkat edin! Dikkatli olmadığınız bir zamanda sizi cafcaflı, yaldızlı sözlerle kandıranlar olacaktır. Murat Padak
Mısır psikopatı Firavun’un yanında bile iman etmiş bir kişi vardı. Hattâ Firavun’un karısı bile Mümin idi. Malesef görüyoruz ki, eline tekfir silahını alan bazı kimseler devlet işinde çalışan, ya da mimlenmiş bir cemaatte çalışan, zalimlerin yanında yer alan kimseleri çok feci bir şekilde tekfir ediyorlar. Paranın kimde olduğu belli olmadığı...