Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Fecr Suresi

Miras dağıtılırken dini usule göre vermeyen kişi ne kadar namaz kılsa da, ne kadar oruç tutsa da kul hakkından kurtulamaz. Usulüne göre mirası taksim etmeyip hacca gitse bu haccın sevabını alamaz. Zekât verse sevabını alamaz. İnfak etse sevabını alamaz. Zira başkasının hakkı vardır. Şeriata göre yasal mirasçılar öncelikli olarak ölen...