Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Saffat Suresi

Arkadaşlar çağırır yarın (gayrı meşru) eğlence var gelir misin? Belki hayır diyemezsin. Ama ben hastayım diyerek kurtulabilirsin. Yarın putların karşısında program var. Gitsen olmaz. Gitmezsen olmaz. Hastayım diyebilirsin. Hastayım demek bazen insanı büyük günahtan kurtarır. Hatta inancını kurtarır. Öyle böyle bir günah değil yani. Belki her seferinde hastayım demek gerekmez....
Öyleyse âyette bahsi geçen ailesi kimdir? Aynı davayı paylaşanlar ailedir. Dava ailesi Bazen olur ki, dili, rengi, ırkı, milleti sizden farklı olan biri öz kardeşinizden daha yakın gelir. Allah teâlâ, Nuh’un oğlunu ve karısını onun ailesinden saymamıştır. “O senin ailenden değildir” diyerek, Nuh’un oğlunu onun ailesinden saymamıştır.. Öyle kardeşlerim var...
İbrahim, Rabbine temiz bir kalp ile geldi. Kalbin temizliği: 1. Şirk pisliğinden arınmış olmak 2. Küfür pisliğinden arınmış olmak 3. Nifak pisliğinden arınmış olmak 4. Haset, kibir, ucb, riya gibi manevi hastalıklardan arınmış olmak 5. Müslümana yakışmayan söz ve davranışlardan uzak olmak 6. İbadetlerini gücünün yettiği kadarıyla yapmak ile olur....
Zalimler ve zalimlere destek verenler birlikte cezalandırılır. Zalimi ayakta tutan ile zalim ayrı tutulur mu hiç? Zalime destek vermek değişik şekillerde olur. 1. Zalime sahip çıkarak 2. Zalimin hatasında hikmet arayarak  3. Kendinden olan zalime laf söyletmeyerek 4. Zalime maddi destek vererek 5. Zalime manevi anlamda dua ederek 6. Zalime...