Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

İhlas Suresi

1. Yemeyen ve içmeyen. 2. Baki olan 3. Var olan ve varlığı devam edecek olan 4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan 5. Efendi 6. Kusursuz olan 7. Musibet anında yardımı umulan 8. Hiçbir şeye muhtaç olmayan 9. Müstağni olan 10. İstediği şekilde karar veren demektir. Murat Padak
1. Bu Sûre sadece Allah’tan söz ettiği için, halis muhlis tevhid içerikli olduğu için İhlas Sûresi denilmiştir. 2. Bu Sûrede geçen konulara inanan kişi cehennemden halas olacaktır. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. 3. Bu Sûrede Allah, kendisine layık olmayan sıfatlardan arındırıldığı için, Allah kavramı yanlış ve yabancı unsurlardan arındırıldığı için...