Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Neml Suresi

Bunlar ekonomik olarak güçlü ve itibar olarak da ezici güçteydiler. Bu dokuz kişi Hazreti Salih’in görev yapmasını engelliyor, her fırsatta ona karşı çıkıyorlardı. Tabi bu dokuz kişi sıradan kişiler değildi. Faiz lobisiydiler. Tefsir kitaplarında bunların: 1. Faiz işiyle uğraştığı, paraya ve sermayeye yön verecek kadar güçlü oldukları anlatılır. 2. Vandal...
Kocanın zulmü, Kadının zulmü, Çocukların zulmü,  Kadının akrabalarının zulmü, Erkeğin akrabalarının zulmü… Aile fertleri kendi kendilerine haksızlık etti mi o ev harabe olur, virane olur. İçinde aile yaşasa da viranedir. Kadın kocasının sözünü dinlemiyor, adam karısına haksızlık ediyor, çocuklar serkeş olmuşsa bir evde o ev hakikaten bitiktir. Birbiriyle konuşmayan, anlaşmayan,...
Keşke hakkımızda verilen her suçlamanın gerekçesi böyle olsa! Şunu daireden atalım; çünkü bunlar dindarlar. Şunu köyden atalım; çünkü bizim partiye oy vermedi. Şunu işten çıkarın; çünkü namaz kılıyor. Bunu başka bölüme gönderin; çünkü rüşvet almıyor. Şunu getirmeyin kendinizle; çünkü para talep etmiyor. Şunu gruptan atın; çünkü duymak istemediğimiz hakikatleri söylüyor....