Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Abdülmecid Zindani

Abdülmecid Zindani – Orucun Hüküm ve Hikmetleri Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvalı olursunuz. (Bakara, 183) Bu eserde insanların Ramazan ayında nasıl ibadetlere yöneldiklerinden ve birçok büyük günahtan nasıl uzaklaştıklarından bahsettik ki işte bu, değerli ve...