Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Bakara Suresi 267

Nefeq iki ucu olan tünel, delik, menfez demektir. Münafık kelimesi de bu kelimeden türetilmiştir. Bir ucu İslama diğer ucu da başka bir dine açıldığı için bu kişiye münafık denir. İnfak ise çukuru kapatmak manasındadır. Çukur yani yoksulun, fakirin, ihtiyaç sahibinin giderini kapatmak/karşılamak demektir. Sanki fakirin iki ucu açık bir tüneli...