Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Hadis

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlerine, fiillerine, takrirlerine ve fiziki-ahlaki yönüne değinen her türlü söze Hadis denir. Hadis kelimesi günlük hayatta kullanılan “söz, konuşma ve yeni” anlamında kullanılırken daha sonra ıstılah haline gelmiştir. Kur’an’ı Kerim’de “Hadis” kelimesi geçmekte olup sözlük anlamında kullanılmıştır. ولا يكتمون الله حديثا “Onlar Allah’tan hiçbir sözü...
Bu çalışmamız yılların birikimidir. Her bir yazı bir gündemdir. Her yazının bir tarihi ve bir amacı vardır. Masa başı, satır karalama ve gelişigüzel yazılmış bir çalışma değildir. Yazılarımı tasnif ederken zorlandığımı söyleyebilirim. Zira hangi yazının hangi konu başlığı altında olduğuna karar vermek zor oldu. Ancak yine de elimden geldiğince belli...
1. Hadisler ilk defa Buhari (Vefatı hicri 256) tarafından yazıya geçirilmemiştir. Buhari’den önce yazılı olup günümüze ulaşan bir çok hadis kitabı vardır. 2. Peygamber efendimiz hadis yazmayı yasakladı, diyorlar. Peygamber efendimiz hayatta iken sünneti yaşayarak gösteriyordu. İlk dönemlerde kendi sözleri ve Kuran birbirine karışmasın diye yazmayın demişse de sonra yazılmasına...
Hadisleri Kuran’a arz etmek gerekir deyip birçok hadisi inkâr edenler. Günümüzde en popüler hadis inkârcılığı örneğidir. Bu kimseler görünürde veya konuşmalarında açıktan açığa hadis inkârında bulunmazlar. Ancak ikide bir gündeme getirdikleri hadislerin Kuran’a arz edilmesi söylemiyle istedikleri hadisi inkâr ederler. Bunu yaparken de: “Ben inkâr etmedim. Kuran’a arz ettim. Uydurma...
SONUNA KADAR OKUYALIM… İÇLER ACISI İLMİ HAYATIMIZDAN BİR KESİT.. -Hadis kitapları neler? -Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvud, Nesaî, İbni Mace.. -Güzel.. Sünen ne demek? -Ahkam hadislerini içeren hadis kitaplarıdır. – Güzel.. Alar Rical hadis kitabı ne demektir? Bir tane isim ver? -Şahıs isimlerine göre, Sahabe veya ravi isimlerine göre dizayn...
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlerine, fiillerine, takrirlerine ve fiziki-ahlaki yönüne değinen her türlü söze Hadis denir. Hadis kelimesi günlük hayatta kullanılan “söz, konuşma ve yeni” anlamında kullanılırken daha sonra ıstılah haline gelmiştir. Kuran’ı Kerim’de “Hadis” kelimesi geçmekte olup sözlük anlamında kullanılmıştır. ولا يكتمون الله حديثا “Onlar Allah’tan hiçbir sözü...