Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

hadisin kurana arzı

Hadisleri Kuran’a arz etmek gerekir deyip birçok hadisi inkâr edenler. Günümüzde en popüler hadis inkârcılığı örneğidir. Bu kimseler görünürde veya konuşmalarında açıktan açığa hadis inkârında bulunmazlar. Ancak ikide bir gündeme getirdikleri hadislerin Kuran’a arz edilmesi söylemiyle istedikleri hadisi inkâr ederler. Bunu yaparken de: “Ben inkâr etmedim. Kuran’a arz ettim. Uydurma...