Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On Dördüncü Cüz

Kuranı tanıyalım (14) On Dördüncü Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Hicr Sûresi ve Nahl Sûresi 2. Hicr, Hazreti Salih’in kavminin yaşadığı yerin ismidir. Sûre 99 ayettir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 3. 1-25 ayetler arasında Kuran’ın Allah tarafından indirilmiş olduğu ve Allah tarafından korunacağı anlatılır....