Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ramazan ayı tavsiyeleri

1. “Sizler kitap okuduğunuz halde, insanlara iyilik yapmayı emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akıl etmeyecek misiniz?” (Bakara Sûresi 44) 2. Kendi nefsiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe kâmil manada iman etmiş olamazsınız! (Buhari ve Müslim) 3. İnsanlar arasında kendisini Allah rızası için feda eden kimseler vardır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. (Bakara Sûresi 207)...