Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

samed

1. Yemeyen ve içmeyen. 2. Baki olan 3. Var olan ve varlığı devam edecek olan 4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan 5. Efendi 6. Kusursuz olan 7. Musibet anında yardımı umulan 8. Hiçbir şeye muhtaç olmayan 9. Müstağni olan 10. İstediği şekilde karar veren demektir. Murat Padak