Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi beşinci cüz

İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ama başına bir musibet gelince de uzun uzun dua eder. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki: Ben, Allah’ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi....
Kuranı tanıyalım (25) Yirmi beşinci cüz 1. Bu cüzde Fussilet Sûresinden sekiz âyet, Şura, Zuhruf, Duhan ve Casiye Sûreleri yer alır. Fussilet Sûresi  2. 47-54 ayetler arasında Kıyametin ne zaman kopacağını ve gelecekte ne varsa hepsi Allah teâlâ tarafından malum olduğu, insanın hayır adına ne varsa istemekten bıkmadığı, nimetlere şükürsüzlüğün...