Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Yirmi yedinci cüz

Öğüt ver. Zira öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. İman edenleri ve bu kimselerin zürriyetinden gelip de iman eden kimseleri, hep birlikte cennete koyacağız. Onlardan hiç kimsenin amelinden bir şey de eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yaptığı amellerin karşılığını görecektir. Yoksa Musa’nın ve ahdine...
Kuranı tanıyalım (27) Yirmi yedinci cüz  1. Bu cüzde Zariyat Sûresinin devamı, Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadid Sûreleri bulunmaktadır. Zariyat Sûresi  1. 31-46 ayetler arasında Lut kavmine gelen azap meleklerinden, Hazreti Musa ve Nuh’un kavimlerinden bahsedilir. 2. 47-60 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir. Göğü kudretle yaratması, yeri...