Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Zayıf

SONUNA KADAR OKUYALIM… İÇLER ACISI İLMİ HAYATIMIZDAN BİR KESİT.. -Hadis kitapları neler? -Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebû Dâvud, Nesaî, İbni Mace.. -Güzel.. Sünen ne demek? -Ahkam hadislerini içeren hadis kitaplarıdır. – Güzel.. Alar Rical hadis kitabı ne demektir? Bir tane isim ver? -Şahıs isimlerine göre, Sahabe veya ravi isimlerine göre dizayn...