Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

17

İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı; ama onlar gaflet içerisinde haktan yüz çeviriyorlar. De ki: Eğer gökte ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yerin de göğün de düzeni bozulurdu. Arşın rabbi Allah, onların vasfettiklerinden münezzehtir. Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanlardan bazıları vardır ki, sanki uçurumun kenarındaymış gibi Allah’a kulluk...