Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ali imran suresi 104

İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Müslüman toplum içerisinde bilgi, beceri ve zeka yönünden farklı olanlar vardır. Müslüman toplumun ortak bazı işlerini birilerinin üstlenmesi gerekir. Buna davet ve tebliğ diyebiliriz kısaca. Bu kimseler organize veya ferdi olarak toplum içerisinde aktif bir rol oynar ve toplumu iyilik yapmaya teşvik eder. İyiliği anlatır, iyi...