Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Alimlerin Devlet Yöneticilerine Karşı Tutumları Nasıl Olmalı

Âlimlerin Devlet Yöneticilerine Karşı Tutumları Nasıl Olmalı? أدب العالم أولي من علمه Âlimin edebi ilminden daha evladır Sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa onlara dokunacak ateş size de musallat olur. İslam’da devlet yönetim biçimi Kitap ve Sünnet ile açıkça belirtilmemiştir. İnsanların maslahatına göre yönetim biçimleri değişebilir. Değişmeyen ve değişmeyecek olan yönetimin içeriğidir....