Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Allah bilir ama siz bilemezsiniz

Siz hiçbir şey bilmiyor iken de Allah biliyordu!  Bakara 216 Eski yılınız af ve mağfiret dolsun.  Yeni yılınız hayırlı ve bereketli olsun! Geleceğin bize ne getireceğini biz tahmin ederiz, Allah ise kesinlikle bilir. Yılbaşı gecelerinde nasıl mutlu olursak kalan günler de öyle geçer inancı tamamen şehir efsanesidir. Şayet böyle olsaydı...