Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Ankebut Suresi 45

Namaz yasaklayıcıdır, engelleyicidir, kısıtlayıcıdır. Namaz kılan, namaza devam eden biri bazı yasaklara özellikle uymalı. Her ibadetin kendine özgü bir faydası vardır. Namazın ise belki en önemli faydası “Fahşa” diye tabir edilen fuhuş, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, içki, kumar, iğrenç sözler gibi büyük günahları yasaklar, yasaklamalı veya bu günahlara engel olmalıdır. “Münker”...