Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ankebut

Namaz yasaklayıcıdır, engelleyicidir, kısıtlayıcıdır. Namaz kılan, namaza devam eden biri bazı yasaklara özellikle uymalı. Her ibadetin kendine özgü bir faydası vardır. Namazın ise belki en önemli faydası “Fahşa” diye tabir edilen fuhuş, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, içki, kumar, iğrenç sözler gibi büyük günahları yasaklar, yasaklamalı veya bu günahlara engel olmalıdır. “Münker”...
Allahı bırakıpta kendilerine başka yarenler arayanların durumu dişi örümcek gibidir. Bu dişi örümcek kendisine bir ağ (ev) yaptı. Halbuki evlerin en zayıfı/güvensizi (yıkılmaya, dağılmaya en müsait olanı) örümcek evidir. Keşke fark edebilselerdi! Ankebut Suresi 41 Ayetin esas konusu olan tevhid ve şirk olayına binaen bir de bu âyette dramatik bir...