Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Azrail

Halk arasında yaygın olan ve bazı rivayetlere de dayandırdığına göre Azrail ölüm meleği olup onun yardımcıları vardır. Yine başka rivayetlere göre ise Azrail tek başına aynı anda binlerce insanın canını alabilecek kadar büyük ya da hızlıdır. Ancak bu iki rivayet de hadis değildir. Sadece teoridir. Hiçbir hadis kitabında Azrail kelimesi...