Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Bakara Suresi 195

Allah Muhsinleri sever.  Kimlere Muhsin denir? Güzel (حسن) kelimesinden türeyen ihsan, bir işi güzel yapmak demektir. İhsan çeşitleri şunlardır. 1. Mal ile ihsan. Birine mal ile yardım etmek mal ile ihsan denir. İnfak âyetlerinden sonra gelen “Allah Muhsinleri sever” ifadesinden maksat, Allah mal ile iyilik yapanları sever demektir. 2. Makam...
1. Sigara içenler içmeye başlarken “BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİYM” demezler. 2. Bitirince “ELHAMDÜLİLLAH” demezler. Sigarası yarım kalınca yere atar ve ayaklarıyla çiğnerler. Halbuki nimet olsaydı hem yere atmaz hem de çiğnemezlerdi. 3. Sigara içenler, anne babalarının yanında ve saygı duydukları büyüklerinin yanında içmezler. Halbuki iyi bir şey olsaydı bundan çekinmezlerdi. 4. Sigara içenler,...