Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Bakara Suresi 286

Zengine zekât farz iken, fakire farz değildir. Sağlıklı olana hac ibadeti farz iken sağlığı yerinde olmayana farz değildir. Zengin kendi durumuna göre nafaka verir, fakir de kendi durumuna göre.. Allah hiç kimseye, verdiğinden fazlasını yüklemez. Kimseye, gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Ama adam gidiyor yirmi beş yıllık kredi borcu altına giriyor....