Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

besmele

Kuran okumaya başlarken istiaze (Euzu billahi mineş şeytanir racim) demek Kuranın bir emridir. Zira şeytan boş durmaz. Kuran okumaya başladığın zaman senden kaçmaz. Bilakis yakın durur ki, sana vesvese versin.  Senin kafana şüpheler soksun. Seni onu doğru anlamaktan alıkoysun. Yanlış manalara sevk etsin. Batıniliğe düşürsün. Zahirini anlamaktan engellesin. Şeytan boş...