Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

duha 11

Onları güncel tut. Nefsinde gizleme. Ama bunu kibir ve iftihar maksadıyla da söyleme. Sadece nimetin rabbinden geldiğini bil. Nimetin kendisine avam sevinir. Nimetin Allah’tan geldiğine seçkinler sevinir. Nimet sayesinde Rabbine sevinenler ise en seçkinlerdir. Ben yaptım, ettim, kazandım deme. Rabbim nasip etti, verdi, yardım etti de.. Bu da şükrün bir...