Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ihtikar hüküm

İhtikâr/Karaborsacılık/Tekelcilik İslam ekonomi sisteminde taraflardan biri kâr edip gülerken diğer taraf zarar edip ağlamaz. İslam, alışverişin tüm evrelerinde gerekli tedbirleri alır, emirlerde bulunur, yasaklar koyar ve kimi zaman da tavsiyelerde bulunur. Mesela bir malın pahalıya satıldığı durumlarda alıcıya gabn’dan (aldatılma) dolayı muhayyerlik hakkı verilmiştir. Borcun ödenmesi imkânı olduğu halde bunun...