Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

İhtikârın hükmü

İslam’ın ekonomi nizamı incelendiği zaman onun, insan hayatını ve geçimini kolaylaştırmak için gerekli tüm tedbirleri aldığı görülecektir. İslam ekonomi sisteminde taraflardan biri kâr edip gülerken diğer taraf zarar edip ağlamaz. Alış verişin tüm evrelerinde İslam gerekli tedbirleri alır, emirlerde bulunur, yasaklar koyar ve kimi zaman da tavsiyelerde bulunur. Mesela bir...
İhtikâr/Karaborsacılık/Tekelcilik İslam ekonomi sisteminde taraflardan biri kâr edip gülerken diğer taraf zarar edip ağlamaz. İslam, alışverişin tüm evrelerinde gerekli tedbirleri alır, emirlerde bulunur, yasaklar koyar ve kimi zaman da tavsiyelerde bulunur. Mesela bir malın pahalıya satıldığı durumlarda alıcıya gabn’dan (aldatılma) dolayı muhayyerlik hakkı verilmiştir. Borcun ödenmesi imkânı olduğu halde bunun...