Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

iki yol

Allahın gönderdiği son kitap olan Kuran’ı anlamak her müslümanın görevidir. Bunu kendisi okuyarak anlama imkânına sahip değilse meal, tefsir vb. yollarla anlamaya çalışmalıdır. Meal nedir? Arapça bir kelime olan meal; bir şeyi aslına döndürmek kelimesinden türemiştir. Evvel kelimesi ile aynı kökten gelir. Kuran çevirileri için kullanılan meal kelimesi, Tercüme kelimesi...