Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ilke

1.Bütünlük İlkesi Bu ilke insanı aklı, kalbi, duyguları, zaafları, ihtirasları, kıskançlıkları, idealleri, ruhsal ve bedensel kısaca bütün yönleriyle dikkate almak demektir. Zira insan, parçalardan meydana gelmiş bir birliktir. Bir davet sürecinde mesaj, muhatabın ne kadar çok duyu organına yönelirse o ölçüde etkili olur. 2.“Muhataba Göre”lik İlkesi Rasulullah (s.a.v)’den rivayet olunan...