Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Müddessir Suresi 52

Öğüt, nasihat, Kuran aslan gibidir. Bundan ancak aslandan kaçanlar uzaklaşır. Hakikat olan yerde batıl duramaz. Aslan olan yerde yabani eşekler otlanamaz. Kuran okunan, anlatılan, yaşanan ve bulunan ortamda yabani eşek karakterli insanlar da duramaz. Ey Kuran okuyucuları aslan gibi durun! Murat Padak