Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Mümin Suresi 28

Mısır psikopatı Firavun’un yanında bile iman etmiş bir kişi vardı. Hattâ Firavun’un karısı bile Mümin idi. Malesef görüyoruz ki, eline tekfir silahını alan bazı kimseler devlet işinde çalışan, ya da mimlenmiş bir cemaatte çalışan, zalimlerin yanında yer alan kimseleri çok feci bir şekilde tekfir ediyorlar. Paranın kimde olduğu belli olmadığı...