Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Müslüman sorumluluk sahibidir

İslam dini sorumluluk yükleyen bir dindir. İslam, felsefesi yapılan bir din değildir. İslam, sırf bir düşünceden, bir ideolojiden ve bir metodolojiden ibaret bir din değildir. İslam, mensuplarına yani Müslümana sorumluluk yükleyen bir dindir. Bu sorumluluklar onun dünya ve ahiret saadetini garanti eden düşünce ve davranışlardan ibarettir. İslam’ın, mensuplarına yüklediği sorumluluklar...