Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

müslüman

Zengin Müslümanın sorumluluğu ile fakir Müslümanın sorumluluğu bir değildir. Zenginin tesbihatı sadakasıdır, zekatıdır, infakıdır. Zengin Müslüman kardeşlerimiz kimi zaman hatalı bazı davranışlar yapabilmektedir. Aslında yaptıkları doğrudur ama kendilerinin yapması gereken doğrular değildir. Zengin Müslüman, şükrünü malını Allah için infak etmekle eda etmelidir. Yoksullara bakarak şükrün gereğini yerine getirmelidir. Onun nafile...
İslam dini sorumluluk yükleyen bir dindir. İslam, felsefesi yapılan bir din değildir. İslam, sırf bir düşünceden, bir ideolojiden ve bir metodolojiden ibaret bir din değildir. İslam, mensuplarına yani Müslümana sorumluluk yükleyen bir dindir. Bu sorumluluklar onun dünya ve ahiret saadetini garanti eden düşünce ve davranışlardan ibarettir. İslam’ın, mensuplarına yüklediği sorumluluklar...
Her Müslümanın tabi olduğu ilahî bir mevzuat vardır. Hayatının tamamını buna göre programlar ve şekillendirir. Ondan izin almadan, yetki almadan ve onay almadan hiçbir iş yapamaz. Mesela Müslüman bir erkek, beşerî duygularından olan aşkı bile Allah’ın belirlemiş olduğu kanunlardan alır. Kur’ân ona der ki: “Müşrik kadınlarla evlenmeyin!” Bir Müslüman erkek...