Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On altıncı cüzden ayetler

De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da biz katsak, rabbimin sözleri tükenmeden önce bu denizler tükenir. Onların ardından kötü bir nesil geldi. Namazı zayi ettiler ve şehvetlerin peşinden gittiler. İşte bunlar azgınlıklarının karşılığını görecekler. Allah, doğru yolda olanların doğruluklarını arttırır. Baki kalacak ameller...