Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On Beşinci Cüz

Kulunu bir gece Mescidi Haram’dan, bir takım mucizelerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O işitendir, görendir. Bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amel işleyen müminler için büyük bir ecir olduğunu da müjdeler. Her insanın amel defterini boynuna bağladık. Kıyamet gününde bu...
Kuranı tanıyalım (15) On Beşinci Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. İsra Sûresi ve Kehf Sûresinin bir bölümü 2. İsra Sûresi Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu ahlaktır. İçinde tevhid ile ilgili bir çok âyet de vardır. 111 ayettir. 3. İsra, peygamber efendimizin Mekke’den Kudüs’e olan yolculuğunun ismidir....