Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On dokuzuncu cüz

O gün geldiğinde zalim kişi ellerini ısırarak der ki: Keşke peygamberle birlikte bir yol tutsaydım! Vay başıma gelenlere! Keşke ben falan kişiyi dost edinmeseydim! O, beni Kur’an’dan saptırdı. Şeytan, insanı yardımsız bırakır. Sen onların çoğunun dinlediğini ve aklettiğini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Bilakis daha da şaşkın bir yoldalar....
Kuranı tanıyalım (19) On dokuzuncu cüz  1. Furkan Sûresi 21. ayetle başlar. Sonrasında Şuara Sûresi gelir. Bu Sûre de bittikten sonra Neml Sûresi gelir ve Neml Sûresi 55. ayetle cüz biter.  Furkan Sûresi  2. 21-34 ayetler arasında ana konu Kuran’dır. Peygamberi tekzip etmeleri, insan peygamber yerine melekten bir peygamber talep...