Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On Sekizinci Cüz

Sizin için hayvanlarda ibretler vardır. Hayvanlardan çıkan sütten size içiriyoruz. Hayvanlarda sizin için birçok faydalar vardır ve onların etinden yiyorsunuz. Biz herkesi gücünün yettiğiyle mükellef tutarız. Yanımızda doğruyu konuşan bir kitap vardır. Onlar asla zulme uğramazlar. Eğer hak, onların heveslerine uysaydı gökler, yer ve ikisi arasındakilerin hepsi bozulurdu. Onlara, öğüt...
Kuranı tanıyalım (18) On Sekizinci Cüz 1. Bu cüzde Müminun ve Nur Sûresinin tamamı ile Furkan Sûresi nın bir kısmı var.  Müminun Sûresi  2. Müminun, inananlar demektir. Sûrenin 1-11 ayetleri arasında müminlerin özelliklerinden bahseder ve bunları yerine getirenlerin kurtulduğu, Firdevs cennetine nail olacakları anlatılır. Sûre Mekke’de nazil olmuş ve ana...