Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

On Yedinci Cüz

İnsanların hesap verme zamanı yaklaştı; ama onlar gaflet içerisinde haktan yüz çeviriyorlar. De ki: Eğer gökte ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yerin de göğün de düzeni bozulurdu. Arşın rabbi Allah, onların vasfettiklerinden münezzehtir. Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanlardan bazıları vardır ki, sanki uçurumun kenarındaymış gibi Allah’a kulluk...
Kuranı tanıyalım (17) On Yedinci Cüz 1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. Enbiya Sûresi ve Hac Sûresi  Enbiya Sûresi  2. Enbiya, peygamberler demektir. Sûre içinde bazı peygamberler zikredilmiştir. Sûrenin ana konusu tevhiddir. 3. 1-15 ayetler arasında kıyametin yakın olduğu halde insanların boş şeyler ile meşgul olduğu, Kuran’ın Allah tarafından...