Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Otuzuncu cüz

Sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün geldiğinde, kişi daha önceden hazırladığı amellere bakar. O gün kâfir der ki: Keşke toprak olsaydım! Sana kıyametin ne zaman demirleyeceğini soruyorlar? Sen onu bilemezsin ki! Onun bilgisi Allah’a aittir. Kıyametin o büyük sesi geldiğinde kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar....
Kuranı tanıyalım (30) Otuzuncu cüz  Bu cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruc, Tarık, Âla, Ğaşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadr, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Mesed, İhlas, Felak ve Nas sûreleri yer alır. Beyyine, Zilzal...