Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

ramazan

1. “Sizler kitap okuduğunuz halde, insanlara iyilik yapmayı emredip kendinizi unutuyor musunuz? Akıl etmeyecek misiniz?” (Bakara Sûresi 44) 2. Kendi nefsiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemedikçe kâmil manada iman etmiş olamazsınız! (Buhari ve Müslim) 3. İnsanlar arasında kendisini Allah rızası için feda eden kimseler vardır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. (Bakara Sûresi 207)...
Hasan El-Benna “İslami Anlayışımız” adlı risalesinde şöyle der: “İslam hayatın bütün yönlerini kuşatan kapsamlı bir nizamdır. Şu halde o: Hem devlet ve vatan, hem hükümet ve ümmettir. Hem ahlak ve kuvvet hem rahmet ve adalettir. Hem kültür ve kanun hem ilim ve hüküm vermedir. Hem madde ve servet hem kazanç...