Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

saffat 76

Öyleyse âyette bahsi geçen ailesi kimdir? Aynı davayı paylaşanlar ailedir. Dava ailesi Bazen olur ki, dili, rengi, ırkı, milleti sizden farklı olan biri öz kardeşinizden daha yakın gelir. Allah teâlâ, Nuh’un oğlunu ve karısını onun ailesinden saymamıştır. “O senin ailenden değildir” diyerek, Nuh’un oğlunu onun ailesinden saymamıştır.. Öyle kardeşlerim var...