Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Saffat Suresi 84

İbrahim, Rabbine temiz bir kalp ile geldi. Kalbin temizliği: 1. Şirk pisliğinden arınmış olmak 2. Küfür pisliğinden arınmış olmak 3. Nifak pisliğinden arınmış olmak 4. Haset, kibir, ucb, riya gibi manevi hastalıklardan arınmış olmak 5. Müslümana yakışmayan söz ve davranışlardan uzak olmak 6. İbadetlerini gücünün yettiği kadarıyla yapmak ile olur....