Murat Padak | Kişisel Web Sayfası

Tefsir nedir

Peygamber efendimizin vefatından sonra Kuranı açıklama işi sahabeye düştü. Sahabe, Kuranı yeni kuşağa aktarıyordu. Yeni Kuşak Kuran hakkında sorular sordukça Kuran hakkındaki malumatlar da gittikçe çoğalıyordu. Ayetlerin kimler hakkında nazil olduğu, Surelerin nazil olduğu yerler, bazı garip kelimelerin manası, ayetlerde geçen zamir, işaret ve sıfatların kimler hakkında olduğu, Nasih ve...
Tefsir Allah Teâlâ’nın gönderdiği son kitap Kuranın açıklanması faaliyetidir. Şüphesiz ki, bu konuda ilk müfessir Rasulullah’tır. Sahabeler anlamadıkları ayetleri peygamber efendimize soruyor. O da bunları izah ediyor/tefsir ediyordu. “Biz sana Kuran’ı insanlara açıklayasın diye indirdik.” Peygamber efendimizin vefatından sonra Kuranı açıklama işi sahabeye düştü. Sahabe, Kuranı yeni kuşağa aktarıyordu. Yeni...